Reklamacje wg producentów

 Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancyjnym. Zegarki posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. ​Do każdego z tych punktów Kupujący u nas produkt ma prawo zgłosić się w celu zgłoszenia reklamacji, gdyż wszystkie sprzedawane przez nas zegarki są oryginalnymi produktami pochodzącymi z legalnych polskich dystrybucji. Poniżej znajduje się wykaz serwisów dla poszczególnych marek, odesłanie tam produktu jest z reguły najszybszą drogą i najbardziej zalecaną dla Klienta.  

 
Atlantic – Serwis Zibi

GŁÓWNY SERWIS ZIBI 
ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew 
Telefon: +48 46 86 20 125


Adriatica – Serwis Alkor
Centralny Punkt Serwisowy
Alkor Sp.z o.o. 
48-300 Nysa
ul.Słowiańska 4
tel. 077 40 91 610
e-mail: serwisalkor@alkor-watch.pl


Anne Klein
NOBLEA Sp. z o.o.
ul. Serwituty 23/218,
02-233 Warszawa
tel. +48 22 2430949
e-mail: office@noblea.pl

Błonie -  BŁONIE Sp. z o.o., ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 48A, 01-242 Warszawa 


Casio – Serwis Zibi
GŁÓWNY SERWIS ZIBI 
ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew 
Telefon: +48 46 86 20 125


Citizen - Autoryzowany serwis Citizen ANYRO & Co.
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 13
tel. 22 46 27 955


GUESS – Serwis Zibi
GŁÓWNY SERWIS ZIBI 
ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew 
Telefon: +48 46 86 20 125
Lorus – Serwis Zibi
GŁÓWNY SERWIS ZIBI 
ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew 
Telefon: +48 46 86 20 125
Obaku – Serwis Poljot
Autoryzowany Serwis POLJOT
ul. Igańska 24

Warszawa 04-087
Tel. 22 879 97 93 wew. 102
serwis@poljot.com.pl

Orient – Serwis Poljot
Autoryzowany Serwis POLJOT
ul. Igańska 24

Warszawa 04-087
Tel. 22 879 97 93 wew. 102
serwis@poljot.com.pl

Pierre Ricaud– Serwis Alkor
Centralny Punkt Serwisowy
Alkor Sp.z o.o. 
48-300 Nysa
ul.Słowiańska 4
tel. 077 40 91 610
e-mail: serwisalkor@alkor-watch.pl
PULSAR – Serwis Zibi
GŁÓWNY SERWIS ZIBI 
ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew 
Telefon: +48 46 86 20 125
Roamer - Autoryzowany serwis Roamer ANYRO & Co.
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 13

tel. 22 46 27 955
Seiko – Serwis Zibi
GŁÓWNY SERWIS ZIBI 
ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew 
Telefon: +48 46 86 20 125
 

Timex – 
Serwis Centralny Timex
Kopernik Office Buildings E
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa 
W przypadku zegarków firmy Timex - postępuj zgodnie z wytyczymi producenta: Strona TIMEX
Versus Versace – 
Serwis Centralny Timex
Kopernik Office Buildings E
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa 
W przypadku zegarków firmy Timex - postępuj zgodnie z wytyczymi producenta: Strona TIMEX

Vostok Europe – Serwis Poljot
Autoryzowany Serwis POLJOT
ul. Igańska 24

Warszawa 04-087
Tel. 22 879 97 93 wew. 102
serwis@poljot.com.pl

 Istnieje możliwość odesłania reklamowanego produktu do naszego sklepu i w takim przypadku my przekażemy go na serwis. Kupujący wysyła produkt kompletny, z całym wyposażeniem i dowodem zakupu (jeśli był paragon fiskalny to oryginał, jeśli faktura to kserokopia) na swój koszt na adres:
Zegart.pl, Sklep TOPAZ Jubiler, Biłgoraj, ul. Kopernika 27, 23-400 Biłgoraj z dopiskiem: REKLAMACJA. Przesyłka zwrotna z towarem naprawionym/wymienionym wysyłana jest na nasz koszt. Reklamacje produktów niekompletnych lub bez dowodu zakupu nie będą uwzględnione.
Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
Jeżeli produkt ma wadę Klient może:
a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
b) Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
Klient (zarówno Konsument jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.  Dodatkowe informacje w Regulaminie